torsdag 4 december 2014

Ett tal om feminism.


Till att börja med vill jag ställa frågan: Vad är feminism för dig?
 Inte för att jag egentligen vill att ni ska svara men för att jag vill att ni tänker på det några sekunder innan jag fortsätter. 
För mig handlar feminism om jämställdhet. Feminism är inte ett ord eller en åsikt. Det är heller inte ett begrepp eller en trend. Det är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska jämställdhet med mannen.
Feminism är inte galna kvinnor som springer runt topless med en massa könshår och skriker att de hatar världens alla män.
Feminism är inte ett försök att krossa könsrollerna och utrota alla män.
Men varför är feminismen så viktig? Varför väljer jag att stå här och prata om just feminism? Varför borde alla kalla sig själva för feminister? Och varför har feminism blivit ett skällsord?

Vissa saker som vi idag ser som självklarheter var för några år sen helt otänkbara. Visste ni att för mindre än 40 år sen hade vi i Sverige inte valet till fri abort. Det var även samma tid som preventivmedel tillåts och kvinnor fick rätt till moderskapspenning. 


(Min kära far)

Ni kanske inte tycker att han ser så gammal ut. Eller så kanske ni tycker att han ser väldigt gammal ut. För mig är han dock rätt ung och det skrämmer mig att det år han föddes blev det förbud mot våldtäkt inom äktenskapet. Alltså för 49 år sedan var det inte straffbart för män att våldta sina fruar. 
Man kan säga att feminismens framfart har skett i tre vågor:
Första vågen kom ur den franska revolutionen på 1860–70-talen, där rörde sig kampen om rätten till utbildning, förvärvsarbete och myndigförklaras. 
I den andra vågen på 1960-talet debatterades den strukturella ojämlikheten mellan könen och kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot kvinnor lyfts till en politisk nivå. Viktiga frågor är daghem, fri abort, lika lön och rätt till preventivmedel. Könsroller förklaras utifrån normer och sociala kontruktioner.
Nulägets tredje våg handlar mycket om makt, sexualisering av kvinnor- speciellt i media. Men även våld mot kvinnor och hur föräldraledighet ska delas upp samt hur lönegapet ska minskas.
Historian är viktig. Den visar oss hur viktig feminismen är! Tänk att leva som kvinna i ett samhälle idag om vi inte haft feminismen- utan rösträtt, utan rätt att göra abort eller utan rätt att säga nej till samlag. Jag kan fortsätta rabbla upp en massa årtal där andra reformer ägt rum, men jag vill inte ödsla min tid på att se bakåt. Jag vill fokusera på vad vi kan göra nu och det arbete vi har framför oss. Så vad säger ni- behövs feminismen? Ja. Det gör den. Den behövs för att;
Vi måste få ett stopp på patriarkatet. 
Det handlar inte om att krossa könsrollerna totalt och att sudda ut alla skillnader. Vi är olika, men trots att vi är födda med olika organ mellan benen ska vi ha samma rättigheter. Vi ska leva på samma villkor. Vi måste ta hål på fördomar om män och kvinnor
Tänk på när du gick i mellanstadiet och spelade brännboll. Hur alla ställde sig längst bak när alla killar skulle slå och hur alla suckade och gick fram när tjejerna skulle slå. För en tjej kan ju omöjligt vara bra på brännboll?!
Det finns skillnader i hur män och kvinnor bemöts. När en kvinna tar plats och uttrycker sina åsikter är hon jobbig och söker uppmärksamhet men när en man gör det är det ambitiöst och drivande. Kvinnor som uttrycker sina åsikter blir ofta tystade för de får så mycket hot och trakasserier… och Kvinnor som visar frustration eller ilska har pms medan en man som är arg är någon att ta på allvar.

På grund av hälsoskäl.
Kvinnor i dagens samhälle mår inte bra. Hur de framställs i media, hur de blir bedömda utifrån utseende istället för prestation och hur de blir misstolkade och missgynnade så fort de höjer sina röster.
90 % av alla som drabbas av ätstörningar är tjejer. Varför? 
De ideal som idag sätts delas av media och männen. På grund av att vi alltid oavsett ålder ska se vara size-zero och alltid vara vacker och förförisk. Modellagenturer letar modeller utanför anorexiakliniker där flickor vårdas för att de är ohälsosamt sjuka. Det säger något om skönhetsidealen.  
På grund av att kvinnokroppen ses som ett sexobjekt som ska vara tillgängligt för mannens njutning För att 97 % av alla våldtäktsmän inte döms, för att var 14 sekund våldtas en tjej i Sydafrika och för att ca 3 miljoner flickor utsätts för könsstympning varje år. 

För de mänskliga rättigheterna och allas rätt till lika värde.
Det ska inte spela någon roll vilket kön du har för hur bra du kommer att lyckas eller hur du blir bemött i samhället. Det sägs att för att du ska bli anställd istället för en man så måste du som kvinna vara dubbelt så bra, ha allt som mannen har men mer därtill. För om du och mannen är likvärdig i kunskap och utbildning väljer arbetsgivaren mannen. 
Det finns fortfarande många som tvivlar och menar att det är lika synd om männen och det är vi kvinnor som gör oss själva till offer. Att vi istället måste börja ta för oss istället för att tycka synd om oss själva. Det behöver vi definitivt göra. Dock går det inte att komma bort från att vi lever i ett patriarkat där männen är det dominerande könet.
Detta är inte vad vi har valt. Men jag tror att vi måste bli bättre på att argumentera för vår sak och vad vi tror på. Vi ska argumentera för en högre lön för att vi presterar bra eller bättre än någon annan. Oavsett kön. Vi ska inte vara martyrer som hävdar att vi är sexuellt trakasserade för att vi inte fick chefsrollen vi egentligen inte ville ha. Vi ska inte skrika orättvist för att vi inte delar på föräldrarledigheten när vi väljer att ta ut hela själva. Vi ska inte kräva av vår partner att göra hälften av hushållssysslorna och själva vägra att byta däck eller tanka bilen. 

Det är inte feminism. 
Feminism är jämlikhet. 

Jämlikhet uppnår vi genom att skapa förståelse, sprida kunskap och behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Och helt ärligt- det vet ni ju alla…vi kvinnor är smartare än män. Vi behöver inte höja våra röster för att höras. För vi kan höras genom att skrika, men det betyder inte att det är någon som lyssnar. 

Let´s not just make a noise- make a difference.

2 kommentarer: